IoT platform – NETPIE

 1. Top 10 loT Platforms

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการในด้านแรงงานที่เกี่ยวกับข้องกับโครงการ IoT ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก เนื่องจากโครงการ IoT จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ Hardware, Software, ระบบ Analytics ไปจนถึงระบบ Security ซึ่งทาง Upwork เว็บไซท์จัดหางานสำหรับองค์กร ได้ออกมาเปิดเผยถึง 10 อันดับ ทักษะสำคัญสำหรับ IoT ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด  ดังนี้

 1. The only open spurce IoT platform in list, Kaa is a middleware.
 2. GE’s Predix, a PaaS platform is made for mainstream sectors like aviation.
 3. Oracle Integrated Cloud.
 4. Carriots, a PaaS platform is slowly gaining popularity.
 5. Salesforce,s IoT platform is powered by Thunder and is focused on customers.
 6. Cisco IoT Cloud Connect strengthens your app’s network connectivity.

4.IBM Watson is pretty much taken among developers already.

3.ThingWorx is a leading IoT platform for enterprise application development.

2.Microsuft Azure IoT enables devices to analyse untapped data automatically.

1.Amazon Web Sevices (AWS) IoT platform the winner.

 

 1. ข้อดี ข้อจำกัดของ NETPIE

– ข้อดี NETPIE เป็นแพลตฟอร์มบริการสำหรับการพัฒนา IoT Solution ซึ่งสามารถทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดาย และไร้ความกังวลในเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารจัดการการเชื่อมต่อ การยืนยันตัวตนผู้ใช้และสิ่งของ การจำกัดการเข้าถึงบริการ และเรื่องเกี่ยวกับ system admin ทั่วไป ดังนั้นคุณสามารถทุ่มเทเวลาที่เหลือเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT ได้อย่างเต็มที่

– ข้อจำกัด NETPIE ไม่ใช่แค่ MQTT broker แต่เราสร้างการสื่อสารแบบ publish-subscribe ในรูปแบบเฉพาะที่ทำให้อุปกรณ์ IoT หรือ “Things” สามารถติดต่อสื่อสารโต้ตอบกันได้อย่างเสรี การสื่อสารแบบนี้สามารถรองรับได้ทั้งโปรโตคอล MQTT และ HTTP REST การสร้างให้ “Things” สามารถสื่อสารกันได้ด้วยโปรโตคอล MQTT คุณเพียงแค่ใช้ library ของ NETPIE ที่เรียกกันว่า Microgears ในการเชื่อมต่อ ซึ่ง Microgears เหล่านี้เป็น open-source

 

3.การสมัครใช้งาน NETPIE

          การจัดการ APPLICATION

 1. Log in บัญชีผู้ใช้ที่netpie.io(หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้ลงทะเบียนก่อน)
 2. ไปที่ menu Applications

1

 1. สร้าง Application ID (คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อสร้าง ID) ซึ่ง ID นี้เปรียบเสมือนชื่อของ project ที่คุณพัฒนาอยู่ จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำภายใต้บัญชี NETPIE ของคุณ โดยชื่อนั้น case-sensitive และไม่ประกอบด้วยตัวอักขระพิเศษ เช่น “JaneSmartHome” หรือ “PaulSmartFarm” เป็นต้น

2

 1. ในแต่ละ Application คุณสามารถสร้าง Application Key

3

4.1 ตั้งชื่อ Application key ของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นคำบรรยายที่สื่อถึง Thing ของคุณ สามารถมี ช่องว่าง (white space) หรืออักขระพิเศษได้ และชื่อสามารถซ้ำได้ เช่น “a light sensor in my kitchen” หรือ “a lamp in my bedroom”

4.2 เลือกชนิดของ key ในชนิดแรกคือ Device Key นั้น สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หรือ application ทั่วๆไป ส่วนชนิดที่สองที่เรียกว่า Session Key นั้นเราแนะนำให้คุณเลือกใช้กับ application ที่ใช้ HTML5 Microgear เช่น Browser ที่ run HTML5 บนหน้าเว็บสำหรับ monitor อุปกรณ์เซนเซอร์ จะเหมาะสมกว่า (เนื่องจากกระบวนการของการจัดการ key ที่แตกต่างกัน)

หมายเหตุ: สำหรับ key ทั้งสองประเภทนั้น อุปกรณ์หรือ Things สองชิ้นขึ้นไปสามารถร่วมใช้ Application Key เดียวกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของคุณ แต่ขอให้ตะหนักว่าความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับการใช้ Key แยกสำหรับอุปกรณ์แต่ละอันจะมากกว่ากว่าการใช้ Key ที่แชร์ร่วมกัน

4

 1. คลิกที่ Application Key ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อนำเอา Key และ Secret มาใช้

5

การสร้างช่องทางการสื่อสารให้อุปกรณ์หรือ THING ของคุณ

MQTT

 1. ดาวน์โหลด Microgears สำหรับฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการที่คุณเลือกจากgithub.
 2. ดูตัวอย่าง code จากแฟ้ม หาบรรทัดที่ต้องใส่ AppID, Secret, Key เหล่านี้ซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละชนิดของ Microgear

ตัวอย่างของ Microgear ที่เขียนในรูปแบบของ node.js

6

ตัวอย่างของ Microgear สำหรับ Arduino

7

 1. ตรงส่วนของ KEY, SECRET และ APPID แก้ไขโดยใส่ข้อมูลที่คุณได้สร้างไว้จากเว็บ NETPIE ซึ่งตัวแปรทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีเตรื่องหมาย quatation ” ” ด้วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนา program Light sensor in the kitchen ใน application Smart home รูปแบบการ define จะเป็นเช่นนี้

const KEY = “8tXaCrT4F3pJQc0” const SECRET = “IV9PVi4mjEUoZWDvH0CkoazCi” const APPID = “JaneSmartHome”

HTTP REST API

 1. กรุณาอ่านคู่มือ REST APIที่นี่
 2. REST API ใช้ KEY and SECRET ที่คุณสร้างที่เว็บ NETPIE สำหรับการยืนยันตัวตน (Authentication) ซึ่งจะมีรูปแบบเฉพาะของ REST API auth field คือKey:Secret

8

การจัดการบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถ Sign up ลงทะเบียนสร้างบัญชีฟรี

กรุณาให้ข้อมูลอีเมล ชื่อ และสถานที่ทำงาน/บริษัท และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับการติดต่อผ่านทาง SMS ซึ่งในปัจจุบันระบบสามารถรองรับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศด้วย

เราใช้อีเมลของคุณและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการระบุบัญชีของคุณ ในครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน password และ การกู้คืน (password recovery) จะถูกส่งไปถึงคุณด้วย SMS ที่หมายเลขที่คุณลงทะเบียนไว้ หากคุณมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูล password ผ่านทาง SMS กรุณาติดต่อ ที่นี่

ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริการและนโยบายต่าง ๆ เราจะส่งอีเมลหรือ SMS ไปแจ้งผู้ใช้งาน

9

การเปลี่ยน PASSWORD

ในกรณีที่คุณเข้าใช้บัญชี NETPIE ครั้งแรก คุณจะได้รับ password ทาง SMS, เราจะถามคุณให้เปลี่ยนแปลง password ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ด้วยการคลิก “I understand the risk.”

แต่อย่างไรก็ตาม ในการเข้าใช้บัญชีในครั้งถัดไป ระบบจะถามคุณให้เปลี่ยน password อีกครั้ง เราแจ้งเตือนเช่นนี้เพื่อให้คุณตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยซึ่งขึ้นอยู่กับ password ที่คุณเลือกใช้

10

คุณสามารถเปลี่ยน password ได้ทุกเมื่อที่ log in เข้าสู่ระบบ โดยคลิกที่ CHANGE PASSWORD ใน เมนูส่วนตัวด้านบน

11

การกู้คืน PASSWORD

ในกรณีที่คุณลืม password เราจะส่ง password ใหม่ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หากคุณมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูล password ผ่านทาง SMS กรุณาติดต่อ ที่นี่

12

13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s